Home

Foto: Wim Derksen © Lenske Meindertsma
Foto: Wim Derksen
© Lenske Meindertsma

Programma Cornelis Lely Lezing 2016

Prof.dr Wim Derksen  ‘Heeft Flevoland een eigen toekomst?’

Woensdag 28 september 2016

Ooit was er discussie tussen twee Rijksdiensten: moest Flevoland een wingewest worden voor de landbouw of een wingewest voor de naar een huis zoekende Randstedeling. De landbouw is een succes, er zijn veel huizen gebouwd. De pioniersgeest was volop aanwezig. Die tijd is voorbij. Flevoland wordt steeds ‘normaler’. Zijn de IJsselmeerpolders intussen net zo normaal als alle andere polders van Nederland of blijven ze een goede voedingsbodem voor pionieren en innovatie? 

Wim Derksen (1952), hoogleraar bestuurskunde, tot vorig jaar in Rotterdam, daarvoor in Leiden. Adviseerde regering als directeur van het Ruimtelijk Planbureau en als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Organiseert op dit moment tal van leergangen en masterclasses. En studeert aan het Conservatorium van Den Haag.

  • 14.30 – 15.00 uur Inloop
  • 15.00 – 15.05 uur Opening door de heer drs. Ch. (Chris) Leeuwe, voorzitter van de Stichting Kennistransfercentrum Flevoland
  • 15.05 – 15.15 uur Inleiding door de heer L. (Leen) Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland.
  • 15.15 – 16.00 uur Lezing “Heeft Flevoland een eigen toekomst”?, een aantal beschouwingen over de toekomst van ons gebied” door de heer W. (Wim) Derksen, socioloog, hoogleraar bestuurskunde,docent, schrijver en voorzitter.
  • 16.00 – 16.15 uur Coreferaat door de heer F.M (Franc) Weerwind, burgemeester van gemeente Almere.
  • Vanaf 16.15 uur Afsluiting en receptie

Locatie

Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad. De parkeergelegenheid bij het Provinciehuis is beperkt. Wij raden u aan om met het openbaar vervoer te komen of te parkeren in de Waagparkeergarage (Waagstraat 1, 8232 DZ Lelystad).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl o.v.v.  ‘CLL2016’ en via de receptie via telefoonnummer (0320) 225 900.

De lezing wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting IVIO en de Karmac Groep.

Stichting Kennistransfercentrum Flevoland (KCF) organiseert ieder jaar met Nieuw Land Erfgoedcentrum de Cornelis Lely Lezing. Deze lezingen zijn bedoeld om het maatschappelijk debat over sociaal-economische en sociaal-culturele onderwerpen in Flevoland te bevorderen. Belangwekkende en kansrijke kennis die in Flevoland op wetenschappelijk en technologisch gebied wordt ontwikkeld en de praktische toepassingen daarvan, worden zo voor bedrijfsleven en overheden beter toegankelijk.