Lezing 2019

De lezing vindt dit jaar, met dank aan de provincie Flevoland, plaats op 1 oktober 2019  in de Statenzaal van het Provinciehuis, met inloop vanaf 14.30 uur. De sprekers zijn:

 • Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels, als SER-lid voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord, spreekt de lezing uit met als onderwerp ‘Energietransitie’. 
 • Coreferent is Dr. Jeike Wallinga, nu nog actief als associate lector Duurzame Energievoorziening bij hogeschool Saxion. Per 1 oktober treedt zij aan als lector Energietransitie bij hogeschool Windesheim. 

De heer L. (Leen) Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland, zal de lezing inleiden. 

Het programma van de Cornelis Lely Lezing is als volgt:

 • 14.30 – 15.00 uur Inloop
 • 15.00 – 15.05 uur Opening
 • 15.05 – 15.15 uur  Inleiding door de heer Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland
 • 15.15 – 16.00 uur  Cornelis Lely Lezing door drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels, als SER-lid voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord
 • 16.00 – 16.20 uur Co-referaat door dr. Jeike Wallinga, lector Energietransitie bij hogeschool Windesheim.
 • 16.20 uur               Afsluiting en receptie

De lezing vindt plaats in het Provinciehuis van Flevoland, Visarenddreef 1 in Lelystad. U bent van harte welkom.

Wilt u ons via aanmelding@batavialand.nl o.v.v. CLL 2018 laten weten met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?

Archief

2018

100 jaar Zuiderzeewet Minister Cora van Nieuwenhuizen Dijkgraaf Hetty Klavers In 2018 vierde Nederland dat het 100

Lees meer

2017

‘Fasten your seatbelts!’ Flevoland in 2050 Prof. Dr. Zef Hemel Rijksbouwmeester ir. Floris Alkemade Cornelis Lely (1854-1929)

Lees meer

2016

Heeft Flevoland een eigen toekomst? Prof. Dr. Wim Derksen Burgemeester Almere Franc Weerwind Ooit was er discussie

Lees meer

2015

De metropoolregio Amsterdam, horen Almere en Lelystad daarbij? Anne Joustra CdK Flevoland Leen Verbeek De negende lezing

Lees meer

2014

Op weg naar een participatiesamenleving, mogelijkheden en dilemma’s Prof. Dr. Kim Putters CdK Flevoland Leen Verbeek De

Lees meer

2013

Selectie in de context van migratie Prof. Dr. Leo Lucassen Eva Vriend De zevende lezing werd gehouden

Lees meer

2012

Kennis als duurzame brandstof Mr. Drs. Atzo Nicolai Dr. ir. I. Mastenbroek De lezing werd mede mogelijk

Lees meer

2011

Het huis van Thorbecke en de tand des tijds Prof. Drs. Jacques Wallage CdK Flevoland Leen Verbeek

Lees meer

2010

De beste ecologische methoden Prof. Dr. ir. R. Rabbinge Jan Kees Vogelaar Verslag van de vierde Cornelis

Lees meer

2009

Klimaat, water en land: Nieuwe kansen of Oude bedreigingen? Prof. Dr. Cees Veerman Dijkgraaf Henk Tiesinga Verslag

Lees meer

2008

Dierziekten en samenleving André Bianchi Peter de Leeuw Verslag van de tweede Cornelis Lelylezing gehouden op 18

Lees meer

2007

Geometica biedt grote kansen voor waterbeheer Prof. Dr. Guus Berkhout ir. Rob Stijn Verslag van de eerste

Lees meer

Over

Stichting Kennistransfercentrum Flevoland (KCF) organiseert ieder jaar met Nieuw Land Erfgoedcentrum de Cornelis Lely Lezing. Deze lezingen zijn bedoeld om het maatschappelijk debat over sociaal-economische en sociaal-culturele onderwerpen in Flevoland te bevorderen. Belangwekkende en kansrijke kennis die in Flevoland op wetenschappelijk en technologisch gebied wordt ontwikkeld en de praktische toepassingen daarvan, worden zo voor bedrijfsleven en overheden beter toegankelijk.

Contact

Stichting Kennistransfercentrum Flevoland
E info@cornelislelylezing.nl

Bestuur
Bestuursleden van het Kennistransfercentrum Flevoland zijn:

 • Veronica van der Goot
 • Kees Stolwijk
 • Joost van de Beek

Nieuw Land Erfgoedcentrum
Oostvaardersdijk 113
8242 PA LELYSTAD
Postbus 73
8200 AB LELYSTAD

T (0320) 225 900
F (0320) 260 436
E info@nieuwlanderfgoed.nl
W www.nieuwlanderfgoed.nl