Contact

Stichting Kennistransfercentrum Flevoland
E info@cornelislelylezing.nl

Bestuur
Bestuursleden van het Kennistransfercentrum Flevoland zijn:
Chris Leeuwe (voorzitter)
Willy van der Most (secretaris-penningmeester)
Veronica van der Goot
Joost van de Beek

Nieuw Land Erfgoedcentrum
Oostvaardersdijk 113
8242 PA LELYSTAD
Postbus 73
8200 AB LELYSTAD

T (0320) 225 900
F (0320) 260 436
E info@nieuwlanderfgoed.nl
W www.nieuwlanderfgoed.nl