'Fasten your seatbelts!’ Flevoland in 2050

Prof. Dr. Zef Hemel
Rijksbouwmeester ir. Floris Alkemade

Cornelis Lely (1854-1929) was een visionaire Amsterdammer. Zijn plan voor afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee was megalomaan, maar bleef niet steken in een grootse gedachte. Als latere minister van Waterstaat heeft Lely ervoor gezorgd dat zijn idee ook werkelijkheid zou worden. Even visionair heeft Zef Hemel in de elfde Cornelis Lely Lezing op woensdag 20 september de toekomst van Flevoland geschetst. 

De visie van de pioniers was feitelijk die van Albert Plesman, de luchtvaartpionier van de KLM. Eind jaren dertig schetste Plesman het beeld van een uitdijende Randstad en een modern platteland dat door ruilverkavelingen grondig op de schop ging. Die verre toekomst is inmiddels gerealiseerd. Nu wacht ons een heel andere toekomst. Het nieuwe, volwassen perspectief gaat uit van een Randstad die juist sterk verdicht en een platteland dat intensiveert. Door in de huid te kruipen van zowel Lely als Plesman heeft Zef Hemel een projectie te gemaakt van Flevoland in 2050. In zijn visionaire verhaal heeft hij vliegveld Lelystad als vertrekpunt genomen. In Lelystad Airport ziet hij het begin van een nieuw verhaal: ‘Fasten your seatbelts!’

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft het co-referaat gehouden en gereageerd op de lezing van Zef Hemel en zijn visie hier tegenover gezet.

Middels onderstaande links kunnen de lezingen terug gelezen worden:

  • Lezing Zef Hemel
  • De uitgesproken lezing van Floris is niet beschikbaar. Wel is er een audio-opname te downloaden en sheets behorend bij de presentatie Floris Alkemade
  • Op basis van de lezing heeft Zef Hemel een opiniestuk geschreven in de NRC deze valt hier terug te lezen.