Energietransitie

Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
Dr. Jeike Wallinga

Op 1 oktober 2019 was de 13e Cornelis Lelylezing. Deze stond in het teken van de energietransitie.

Burgemeester Ina Adema van de gemeente Lelystad trapte de lezing af met een inleiding waar ze aandacht vroeg voor de impact op burgers voor de energietransitie. De hoofdlezing werd uitgesproken door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. In zijn lezing ging hij in de steeds sneller veranderende wereld waar ook nog een transitie plaats moet vinden rondom het verduurzamen van de energie. Hij gaf een toelichting de aanleiding voor en het totstandkomen van het klimaatakkoord. Hij legde de link met de pioniersgeest van Flevoland en stelde de prikkelende vraag of Flevoland bij de energietransitie ook weer de rol van pionier op zich kon nemen. Tot slotte sprak co-referent Jeike Wallinga, lector bij Windesheim, haar lezing uit. Ze begon haar verhaal persoonlijk met haar band tot Flevoland en gaf aan waarom er volgens haar snel door gepakt moet worden met het verder verduurzamen van de energievoorziening in Nederland.

De sheets van Nijpels zijn hier terug te vinden. De gehele lezing kan hier terug geluisterd worden.