Op weg naar een participatiesamenleving, mogelijkheden en dilemma’s

Prof. Dr. Kim Putters
CdK Flevoland Leen Verbeek

De achtste lezing had als titel:

“OP WEG NAAR EEN PARTICIPATIESAMENLEVING, MOGELIJKHEDEN EN DILEMMA’S”

PuttersDoor Prof. dr. Kim Putters (foto), directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

De heer L. (Leen) Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland, verzorgde de inleiding en mevrouw Annemarie Jorritsma-Lebbink, bestuursvoorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) trad op als co-referent.

De participatiesamenleving bestaat al lang in veel gemeenten, buurten en wijken, maar er liggen veel uitdagingen voor de toekomst. Gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk voor belangrijke voorzieningen op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg, thuishulp, mantelzorg en mensen met psychische of lichamelijke beperkingen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau bestudeert wat dit uiteindelijk betekent voor het meedoen in de samenleving, voor gezondheidswinst, kwaliteit van leven en de kansen op werk. Wat zijn de trends en verwachtingen? Waar liggen valkuilen en kansen? Welke ruimtelijke verschillen zijn er tussen gemeenten, wijken en buurten? Hoe houden we goed zicht op de kwaliteit van voorzieningen en op de mogelijkheden van burgers om daar invloed op te hebben. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau schetste tijdens de Cornelis Lely Lezing de stand van zaken en gaf aan hoe dit de komende jaren gevolgd wordt.

Coreferent Annemarie Jorritsma ging uitvoerig in op de noodzaak van regionale samenwerking en de uitdagingen die spelen voor gemeentes nu het Rijk de drie grote decentralisaties doorvoert in per 1 januari 2015. Daarnaast benadrukte zij het belang van de opstelling van het Rijk, tijdens dit proces: decentralisatie is loslaten.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en is hier te downloaden . Het betreft een PDF bestand van ca. 1,5 mb.

Interessante sites voor meer informatie over het onderwerp participatiesamenleving:
www.minbzk.nl (zoeken op doe democratie)
www.socialevraagstukken.nl
www.scp.nl
www.flevolandsgeheugen.nl
www.vng.nl

De lezing werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting IVIO en de Karmac Groep.