100 jaar Zuiderzeewet

Minister Cora van Nieuwenhuizen
Dijkgraaf Hetty Klavers

In 2018 vierde Nederland dat het 100 jaar geleden was dat de Zuiderzeewet werd aangenomen, een markant moment in de Nederlandse geschiedenis. De totstandkoming van de Zuiderzeewet was vooral de verdienste van ingenieur en staatsman Cornelis Lely. Hij ontwikkelde als technisch ingenieur zelf het plan voor de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee en wist als politiek strateeg en bestuurder zijn toekomstvisie op het Zuiderzeegebied tot wet te maken.

In de Cornelis Lely Lezing 2018, ‘Beweging in de polder; besluitvorming over breed waterbeheer in de 21e eeuw’, keek mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, met de blik van Cornelis Lely naar de toekomst van het IJsselmeergebied. Zij heeft geprobeerd de blik van Lely te projecteren op hedendaagse vraagstukken zoals het bestuur en de besluitvorming met betrekking tot het waterbeheer, de kansen die de watertechnologie momenteel aan Nederland biedt en de waarde die het IJsselmeergebied heeft voor onze toekomst.

De lezing werd ingeleid door mevrouw mr. Ina Adema, burgemeester van Lelystad

Co-referaat werd uitgesproken door ir. Hetty Klavers, dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland. Op basis van haar ervaring als dijkgraaf keek zij geïnspireerd door Lely naar het waterbeheer in de huidige tijd. 

Middels onderstaande links kunnen de lezingen terug gelezen worden:

  • Inleiding Ina Adema
  • Lezing Cora van Nieuwenhuizen
  • Co-referaat Hetty Klavers
  • Presentatie Hetty Klavers