De beste ecologische methoden

Prof. Dr. ir. R. Rabbinge
Jan Kees Vogelaar

Verslag van de vierde Cornelis Lelylezing gehouden op 15 oktober 2010

Prof. dr. ir. R. Rabbinge, oud lid van de WRR, werd bereid gevonden de Cornelis Lely Lezing 2010 te houden met als titel:

“DE BESTE ECOLOGISCHE METHODEN, DE WEG NAAR VOEDSELZEKERHEID, VERMINDERING VAN MILIEUEFFECTEN EN HERSTEL BIODIVERSITEIT.”

De lezing werd ingeleid door de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin in Flevoland.
De heer J. C. Vogelaar trad op als coreferent.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 10 mb.