Klimaat, water en land: Nieuwe kansen of Oude bedreigingen?

Prof. Dr. Cees Veerman
Dijkgraaf Henk Tiesinga

Verslag van de derde Cornelis Lelylezing gehouden op 22 september 2009

“KLIMAAT, WATER EN LAND: NIEUWE KANSEN OF OUDE BEDREIGINGEN?”

foto voorkantVoorzitter van de Deltacommissie en oud-minister van Landbouw, Natuur en Visserij Prof. dr. C.P. Veerman, ging tijdens deze Cornelis Lely Lezing in op de rapportage ‘Samen werken met water’ van de Deltacommissie.
Als co-referent trad de heer mr. Ir. H. Tiesinga, dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland, op.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 500 kb.

Foto: Pamela Siswoko Photography