De metropoolregio Amsterdam, horen Almere en Lelystad daarbij?

Anne Joustra
CdK Flevoland Leen Verbeek

De negende lezing werd gehouden op 24 september 2015 in het Stadhuis van gemeente Lelystad en had als titel:

“DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM, HOREN LELYSTAD EN ALMERE DAARBIJ?”

JoustraAlmere en Lelystad vormen onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. Maar horen zij er ook echt bij? En wat is dan hun bijdrage aan de Metropoolregio en hoe kijken anderen daar naar? Het zijn vragen, waarop de afgelopen jaren verschillende antwoorden gegeven konden worden.

Anne Joustra, secretaris-directeur van de Stadsregio Amsterdam, heeft bijna 40 jaar ervaring met de regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, eerst vanuit gemeente Haarlemmermeer en vervolgens vanuit de Stadsregio Amsterdam.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en is hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 0,5 mb.

De Cornelis Lely Lezing wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting IVIO en de
Karmac Groep. Actuele Onderwerpen brengt het verslag van de lezing uit. Het Provinciebestuur van Flevoland
stelde het Provinciehuis beschikbaar voor de lezing.