Het huis van Thorbecke en de tand des tijds

Prof. Drs. Jacques Wallage
CdK Flevoland Leen Verbeek

Verslag van de vijfde Cornelis Lelylezing gehouden op 27 oktober 2011

Prof .drs. J. Wallage werd bereid gevonden de Cornelis Lely Lezing 2011 te houden met als titel:

“HET HUIS VAN THORBECKE EN DE TAND DES TIJDS”

Wallage_102011De lezing, die plaatsvond in het Provinciehuis in Lelystad, werd ingeleid door de heer mr. M.J.E.M. Jager, oud-Commissaris van de Koningin in Flevoland.
De heer L. Verbeek, Commissaris van de Koningin in Flevoland trad op als coreferent.

Alle voordrachten zijn in een verslag gebundeld en hier te downloaden. Het betreft een PDF bestand van ca. 1-2 mb.

Foto: Prof. drs. J. Wallage