Heeft Flevoland een eigen toekomst?

Prof. Dr. Wim Derksen
Burgemeester Almere Franc Weerwind

Ooit was er discussie tussen twee Rijksdiensten: moest Flevoland een wingewest worden voor de landbouw of een wingewest voor de naar een huis zoekende Randstedeling. De landbouw is een succes, er zijn veel huizen gebouwd. De pioniersgeest was volop aanwezig. Die tijd is voorbij. Flevoland wordt steeds ‘normaler’. Zijn de IJsselmeerpolders intussen net zo normaal als alle andere polders van Nederland of blijven ze een goede voedingsbodem voor pionieren en innovatie?

Op woensdag 28 september 2016,  vond de 10e  Cornelis Lely Lezing  plaats. De lezing met de titel ‘Heeft Flevoland een eigen toekomst?’ werd uitgesproken door prof.dr. Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde, tot vorig jaar in Rotterdam, daarvoor in Leiden. Adviseerde regering als directeur van het Ruimtelijk Planbureau en als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Organiseert op dit moment tal van leergangen en masterclasses. En studeert aan het Conservatorium van Den Haag.  Leen Verbeek, Commissaris van de Koning, gaf de inleiding van de lezing. Burgemeester van Almere, Franc Weerwind, gaf het coreferaat.

U kunt de volledige Cornelis Lely Lezing 2016 hier teruglezen.
Er is een speciaal Actuele Onderwerpen boekje over de lezing uitgebracht. U kunt het boekje via deze site lezen. Klik op deze link.
De lezing werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting IVIO en de Karmac Groep.

Stichting Kennistransfercentrum Flevoland (KCF) organiseert ieder jaar met Nieuw Land Erfgoedcentrum de Cornelis Lely Lezing. Deze lezingen zijn bedoeld om het maatschappelijk debat over sociaal-economische en sociaal-culturele onderwerpen in Flevoland te bevorderen. Belangwekkende en kansrijke kennis die in Flevoland op wetenschappelijk en technologisch gebied wordt ontwikkeld en de praktische toepassingen daarvan, worden zo voor bedrijfsleven en overheden beter toegankelijk.